Om oss

Sykkelbyen Haugesund-Karmøy er et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen, Rogaland fylkeskommune, Haugsund kommune og Karmøy kommune som har som hovedmål å øke sykkelandelen i Haugesund og på fastlands-Karmøy.

I sykkelbyavtalen mellom partene heter det:

«Prosjektetes hovedmål er å øke sykkelbruken på kort sikt (4 år) gjennom å gjøre det trygt, effetktiv og attraktivt for alle å sykle. Reiser skal overføres fra bil til sykkel. Sykkel skal framstå som et godt, trygt og hensiktsmessig transportmiddel for kortere turer opp mot 5 kilometes lenge, også vinterstid.

Delmål:

  1. Andelen sykkeltrafikk skal dobles innen 2016, med 2012 som utgangsår. Innen utgangen av 2020 skal 20% av alle reiser foretas med sykkel.
  2. Målene om økt sykkelandel skal nå uten økning i antall drepte eller hardt skadde.
  3. Innbyggerne i Haugesund og på fastlands-Karmøy skal etter etet utsagn oppleve at byen har blitt bedre og enklere å sykle i, og de skal oppleve forbedring i egen helse og trivsel.»

Sykkelbyprosjektet ledes av prosjektleder Lorna Mannes Dyrkolbotn.

 

 

Galleri

Pedalen
Sykkelstativene
Overgang
Sentrum1
Torgbakken ned
Sykkelstøtte
På kaien
Sykkel med Haugesund på
Sykkelstativ
Den skal tidlig krøkes

Velg sykkel!

statens_vergesen

rogaland_fylkeskommune

karmoy_kommune

haugesund_kommune

 

Designet og utviklet av SYSCO