Påmelding til Sykle til jobben-aksjonen er åpen!

Sykle til jobben er en årlig aksjon med mål om å få flest mulig i aktivitet. Det betyr at du ikke må sykle for å delta, (selv om Sykkelbyen oppfordrer til det), men all aktivitet kan registreres og gir poeng. Dette er en lavterskel, sosial, miljøvennlig, unik og morsom konkurranse.

Påmeldingen er åpen nå og det er gratis å delta for alle som bor og/eller jobber i Haugesund og fastlands-Karmøy. Selve aksjonen er i perioden 21.april til 18.juni, men du kan vinne fine premier allerede nå! Meld deg på og få med deg kollegaer, venner og meld på et lag!

https://www.sykletiljobben.no/

Jarle 1 Ane 1

 

Bysykkelen er lansert i Sykkelbyen

2

I dag ble Bysykkelen lansert i Sykkelbyen Haugesund-Karmøy. 12 av 30 sykler er nå kommet til Haugesund og Karmøy kommuner, med ladestasjoner på Flotmyr, Indre kai i Haugesund, Festiviteten, Djervhallen, Haraldshallen, Vormedal og Norheim. De resterende syklene og ladepunkt på Strandgata terminal, Ark i gågata og utenfor Servicesenteret til Haugesund kommune kommer i april.

Det er Sykkelbyen Haugesund-Karmøy som har koordinert arbeidet i våre to kommuner, sammen med Kolumbus som har stått for arbeidet med innkjøp m.m.

Bysyklene er elektriske og det koster kr 10,- å leie sykkelen i en time. Du kan kjøpe leie i Kolumbus sin app. Les mer om ordningen her:

https://www.kolumbus.no/verdt-a-vite/sykkel-oversikt/bysykkelen/

 

1

Ordfører i Haugesund, fylkesvaraordfører Rogaland, varaordfører i Haugesund
og avd.leder samferdsel og utemiljø Karmøy prøvesyklet Bysyklene i dag.

Bilfri dag 20.september 2019

Sykkelbyen Haugesund-Karmøy markerer Bilfri dag fredag 20.september. Denne dagen står vi ved undergangen på Flotmyr i Haugesund og på Norheim og deler ut gode matpakker til alle som sykler forbi mellom kl 07.00-09.00.

Uke 38 markeres også den Europeiske mobilitetsuken. Mobilitetsuken har som mål å synliggjøre hvordan du kan reise mer miljøvennlig, samtidig som du dekker transportbehovet ditt.

I år er temaet» Aktiv transport».  Det settes fokus på miljøvennlig transport, mindre trengsel og bedre livskvalitet ved aktive transportformer. Med sykkel kan du integrere trening i hverdagen og spare penger på samme tid.

Sykkelbyen oppfordrer alle som har mulighet til det, å la bilen stå denne dagen og heller sykle, går eller ta bussen til jobb, skole eller andre målpunkt.

http://www.mobilitetsuken.no/2019-aktiv-transport.486163.no.html

 

 

Nytt sykkelfelt i Rogalandsgata

Haugesund kommune, i samarbeid med Sykkelbyen Haugesund-Karmøy, har denne uken etablert sykkelfelt i kvartalet utenfor Skeisvang videregående skole.

Dette er det første tiltaket i et forprosjekt utarbeidet for sykkeltiltak i hele Rogalandsgata, fra Storasundsgata i sør til Haugebanen i nord, en viktig sykkeltrasé fra sør til nord i Haugesund. Tiltaket utenfor Skeisvang er en del av strakstiltak i Rogalandsgata og målet med prosjektet er å legge til rette for sykkel, slik at det blir trygt og attraktivt for syklisten.

Arealet der sykkelfeltet nå ligger ble tidligere brukt til levering og henting av elever med privatbiler. Det oppfordres nå til å ikke stoppe eller parkere i sykkelfeltet.

Trafikksikkerheten vil også bli bedret med tiltaket. Av – og påstigning for skolebussene til Skeisvang og HTG er nå flyttet fra området utenfor skolen og  til Hordaplass. Fartsgrensen settes ned til 30 km/t.

Forholdene langs Bråvallagata på nordsiden av skolen er også forbedret for både gående og syklende. Sykkelveien vil forlenges inn Stordgata og videre inn i idrettsparken.

Her ser du endringene som er gjort med sykkelfeltet:

Oversikt Rogalandsgata Skeisvang

 

 

Regler for sykkel og elsparkesykkel

For å unngå ulykker, er det viktig at alle er klar over hvilke regler som gjelder – også på sparkesykkel. Elsparkesykler regnes som vanlige sykler i regelverket. Du må følge trafikkreglene som gjelder for sykkel når du bruker elektrisk sparkesykkel.

Trafikkreglene sier at du kan sykle på fortau, gangvei og i gågater når trafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående. Passering av gående må skje i god avstand og i tilnærmet gangfart.

- Gang- og sykkelveier er for både gående og syklende, og her bør syklister sykle på høyre side. Du må ta hensyn til at gående kan bruke begge sider av gang- og sykkelveien og tilpasse farten ved passering, sier sjefingeniør Tanja Loftsgarden i Statens vegvesen. – For øvrig gjelder grunnregelen for trafikk; at enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom, så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret, sier Loftsgarden.

el-750x500[1]

Les hele saken og link til reglene her:

https://vegnett.no/2019/07/kan-du-kjore-elsparkesykkel-pa-fortau/

Galleri

Den skal tidlig krøkes
Overgang
På kaien
Sentrum1
Torgbakken ned
Sykkel med Haugesund på
Sykkelstativene
Sykkelstativ
Pedalen
Sykkelstøtte

Velg sykkel!

statens_vergesen

rogaland_fylkeskommune

karmoy_kommune

haugesund_kommune

 

Designet og utviklet av SYSCO