Hils på Anders, han tester transportsykkel!

Anders bor i Skåredalen og jobber i sentrum. Familien hans med kone og ett barn har lånt en av kommunens utlåns-transportsykler de neste dagene. Sykkelen skal erstatte andre reiseformer/-midler i hverdagen deres. I forbindelse med Europeisk mobilitetsuke skal Anders føre en sykkeldagbok og dele den med oss tirsdag 22.9, som er den europeiske bilfrie dagen.  Tema i mobilitetsuken i år er «Utslippsfri mobilitet for alle».

#tøftåsykla #bilfridag #europeiskmobilitetsuke

http://www.mobilitetsuken.no/

 

Bildet kan inneholde: 1 person, utendørs
Her henter Anders en av syklene ved biblioteket i Haugesund. Der kan du låne og teste en transportsykkel for en uke.

El-lastesykler til utlån i Haugesund kommune

Hva er vel bedre enn vind i håret, sol og regn i ansiktet og litt puls i hverdagen? Gjør transporten til en fryd!

Haugesund kommune, biblioteket og Sykkelbyen lanserte utlån av to el-lastesykler i kommunen 1.september. Syklene står i Haugesund folkebibliotek i sentrum og lånes ut herfra for en uke om gangen. Du låner sykkel på lånekortet ditt i biblioteket sin åpningstid, men må samtidig signere på en avtale der du tar på deg ansvaret med å låne sykkelen. Du må være over 18 år for å få låne sykkel.

Sykkelbyen ser veldig positivt på ordningen og håper at mange vil teste ut syklene; det er mulig å la bilen stå og heller sykle i hverdagen. Avstandene er korte og mulighetene er mange med en slik sykkel! Haugesund har mange titalls km med gang -og sykkelveier og det bygges stadig nye veier og sykkelfelt for å få gode, sammenhengende ruter. Det kan være like raskt å sykle som å kjøre bil. Andre fordeler med å sykle er bedre helse, bedre miljø og bedre økonomi.

Å bruke lastesykkel er genialt, nesten som en liten stasjonsvogn på to eller tre hjul. Disse er elektriske, som betyr at du får litt ekstra drahjelp, spesielt i oppoverbakker. Test ut sykkelen til barnehagen, jobb, handleturen og til fritidsaktiviteter og søndagsturen. Den ene sykkelen har plass til opptil fire små barn i kassen, den andre har plass til to barn og med to sykkelvesker bak og litt last foran. Vær obs på lastekapasitet på begge syklene;
Babboe Curve Mountain: tar maks 100 kg i kassen
Benno Boost E: maks 60 kg bak og maks 20 kg foran, samt syklist maks 120 kg.

Rekkevidden til Babboe er 40-60 km, Benno 40-150 km (avh av batteri).

Vi håper at mange vil la seg friste av å prøve en sykkel og kanskje vurdere å bytte ut bilen med sykkel på kortere turer i hverdagen! #tøftåsykla

1

Babboe og Benno

2       3       4

 

 

 

 

 

 

Statlige trafikksikkerhetmidler tildelt Haugesund og Karmøy

Trafikksikkerhet står på agendaen også i Sykkelbyen. Vi har derfor bistått kommunene med å søke om statlige midler til prosjekt som skal bedre forholdene for syklende (og gående). Årets tildelingen er kunngjort og Haugesund kommune er tildelt kr. 110 000 til tiltak som skal bedre forholdene for de myke trafikantene langs Haakonsveg. Karmøy kommune er tildelt kr. 52.500 til ny atkomst til parkeringsplassen og oppmaling av nye parkeringsplasser til idrettshallen på Norheim.

Les mer om prosjektene som har fått midler her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-side7/id2721370/

Sykkelkart er på plass!

 

Forklaringdsokument3

Knapp-sykkelkart

 

Velkommen til å bruke sykkelkartet i Sykkelbyen! 115 km med mulige sykkelruter er registrert og merket av på kartet. Tanken bak sykkelkartet er å vise muligheten for å sykle de kortere turene i hverdagen.

Hovednett og lokalnett
Utgangspunktet for sykkelkartet er hovednett for sykkel som ble vedtatt for noen år tilbake. Et hovednett binder sammen bydeler og større, viktige målpunkt og følger ofte hovedveiene. Målgruppen her er hverdagssyklisten, som bruker sykkelen til ett eller flere formål.  Vi har også registrert deler av lokalnettet, som er forbindelser innen og mellom boligområder og andre lokale reisemål, som skole, barnehage og fritidsaktiviteter. Disse er viktige for målgruppen barn og unge, som skal til sine målpunkt.

Det er merket av 115 km med sykkelruter (grønn markering). Sykkelkartet viser mulige sykkelruter, snarveier og grønne ruter. Noen veier er tilrettelagt for sykling (sykkelvei med fortau, gang- og sykkelvei, sykkelfelt og turvei).  Sykkelveier og gang-og sykkelveier er asfalterte, turveiene er som oftest gruset. Andre ruter må sykles i blanda trafikk eller på fortau.  Her kan du lese mer om hvordan du skal sykle i de ulike systemene: https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/langs-veien/trafikkregler/trafikkregler-for-syklister/hvor-kan-du-sykle

Husk at alle trafikanter må ta hensyn til hverandre, om det sykles i blanda trafikk, på fortau, langs gang- og sykkelvei eller på sykkelvei med fortau.

Markering av tilbud til syklisten
Det er også tatt med kategorier som ladepunkt for bysykler, pumpestasjoner og sykkelparkeringer. Sykkelruter som er fysisk skiltet pr idag, er merket av med symboler i kartet med rutenummer. Hold pekeren over symbolet for å få opp rutenummer. Vi tror at sykkelkartet kan bidra til at syklistene kan finne gode og raskere ruter til jobb, skole, fritidsaktiviteter og andre målpunkt. Andre tilbud kan bidra til at det blir mer attraktivt å sykle.

Bli kjent i egen sykkelby
Prosjektleder Lorna Dyrkolbotn anbefaler alle etablerte og nye syklister om å teste ut nye veier i Sykkelbyen. Foresatte oppfordres til å samsykle med barna, for å finne trygge sykkelruter og snarveier til de ulike målpunktene. Med sykkelkartet er det mulig å bli bedre kjent med sykkelruter i nærområdet. Prøve å la bilen stå en dag og heller sykle til jobben.

 

Trykk på markøren i venstre meny i kartet, så vises markørene.

Grønn rute
Rute gjennom litt roligere og tryggere grøntdrag

Ladepunkt
Kun for bysykler

Pumpestasjon
Sykkelpumpe, reparasjonssett enkelte lokasjoner

Rutenummer
Hold musa/finger over rutenummer-ikonet og få opp nummer på ruta

Snarvei
Kortere vei mellom to punkter

Sykkelfelt
Ensidig eller tosidig sykkelfelt

Sykkelparkering
Låsbare stativ, ute eller under tak

Sykkelruter
Viser sykkelrutene

Sykkelvei
Sykkelvei med fortau, gang- og sykkelvei eller turvei

Sykle til jobben er i gang!

Årets Sykle til jobben-aksjon ble utsatt i år grunnet koronasituasjonen. Mange arbeidstakere fikk hjemmekontor og det ble derfor dratt i gang en annen aksjon i regi av Bedriftsidretten. «Hjemmegym» ble arrangert i perioden 6.april-6.mai, i påvente av at samfunnet gradvis skulle åpnes og vi skulle tilbake til våre ordinære arbeidsplasser igjen.

Den ordinære Sykle til jobben-aksjonen går derfor i gang tirsdag 19.mai og går i år helt til 30.juni. Sykle til jobben er en årlig kampanje med mål om å få flest mulig i aktivitet. Dette er en lavterskel, sosial, miljøvennlig, unik og morsom konkurranse.

Under kampanjen registrerer deltakerne ALL sin fysiske aktivitet. Det vil si at det ikke bare er sykling som teller. Padling, løping, svømming, klatring, fjellturer og styrketrening er andre eksempler på poenggivende aktiviteter. Du kan registrere aktiviteten til/fra jobb og fysisk aktivitet på fritiden. Man kan delta individuelt eller som et lag på maksimalt fem personer sammen med venner eller kollegaer. Selv om du er pensjonist eller av andre grunner ikke er i jobb, kan du fortsatt delta.

Som tidligere år betaler Sykkelbyen Haugesund-Karmøy deltakeravgift for alle som registrerer seg og som bor og/eller jobber i Haugesund eller på fastlands-Karmøy. Vårt mål er å få flere til endre sine vaner fra å kjøre bil de kortere turene i hverdagen til heller å sykle eller gå til målpunkt i hverdagen, om det er arbeidsplassen, fritidsaktiviteter eller butikken. Dette vil igjen slå positivt ut på bedre trafikksikkerhet og bedre miljø. Å være i aktivitet i hverdagen er også et pluss for folkehelsen, både fysisk og psykisk.

I 2019 hadde Sykle til jobben mer enn 43.000 deltakere på landsbasis. I Haugesund og Karmøy hadde vi over 700 registrerte deltakere og vi håper selvsagt på at enda flere melder seg på i år. Alle som melder seg på og registrer aktivitet er med i trekningen av premier som blant annet sykler, turer og treningsutstyr.

https://www.sykletiljobben.no/

Christian 1

 

Galleri

Sykkel med Haugesund på
Torgbakken ned
Overgang
Sykkelstativene
Den skal tidlig krøkes
På kaien
Sykkelstøtte
Sentrum1
Pedalen
Sykkelstativ

Velg sykkel!

statens_vergesen

rogaland_fylkeskommune

karmoy_kommune

haugesund_kommune

 

Designet og utviklet av SYSCO