Prosjektet Sykkelbyen Haugesund-Karmøy avsluttes 1.10.21

Sykkelbyen Haugesund-Karmøy avsluttes som prosjekt fra 1.10.21.

Utgangspunktet for sykkelbysamarbeid startet i Nasjonal transportplan 2010-2019, der det ble foreslått at hvert av fylkene skulle satse på utvikling av minst en sykkelby. Statens vegvesen ble bedt om å ta initiativ for å få til et forpliktende samarbeid med fylkeskommuner og kommuner om en konsentrert innsats for økt sykkelbruk i disse byene. I Rogaland ble det etablert sykkelby i Egersund og i Haugesund/Karmøy.

Sykkelbyen Haugesund-Karmøy ble etablert  i 2013, da det ble inngått et trepartsamarbeid mellom stat, fylkeskommunen og kommunene. Det ble inngått en avtale for området Haugesund med fastlands-Karmøy, i første omgang for perioden 2013-2016,  så videre fra 2017- 2022, med målsetning om at sykkel skulle være et konkurransedyktig transportmiddel til bil på korte reiser. Det fulgte med en statlig tilskuddsordning for økt sykkelbruk i kommunene fram til 2019, der Sykkelbyen har fått tilsammen 7,5 mill kroner til fysiske tiltak.

Prosjektet er blitt finansiert gjennom en andel fra hver av partene til en prosjektstilling, samt midler fra stat og fylke til planlegging, tiltak og vedlikehold av sykkelveier og til kommunikasjonstiltak. Kommunene har bidratt med egne midler i de ulike tiltakene. Den siste perioden har styringsgruppen blitt ledet av ordfører i Haugesund, Arne-Christian Mohn.

Etter regionreformen trakk Statens vegvesen seg ut av samarbeidet økonomisk, slik at prosjektet avsluttes 3 måneder før avtalen går ut. Det inngås ikke noen ny sykkelbyavtale mellom partene.

Når prosjektet nå avvikles, kan vi se tilbake på mange gjennomførte prosjekt og mye godt grunnlagsarbeid som skal tas med videre i arbeidet for å flere til å sykle. Kommunene og fylkeskommunen vil videreføre igangsatte sykkelprosjekt – og planer som ikke er avsluttet i Sykkelbyen pr 1.10.

Sykkelbyen Haugesund-Karmøy takker alle som har bidratt i prosjektet.

Og til alle syklister: Takk for at du sykler!

takk for at du sykler Edda kino

 

Hvor lang tid tar det egentlig å sykle?

Finn din sykkelreise!

En kortreist hverdag på sykkel sparer miljøet og øker folkehelsen. Tidsbruk er gjerne en viktig faktor i valg av transportmiddel. Du vet gjerne hvor lang tid det tar å kjøre bil, men hvor lang tid tar det å sykle hjemmefra til jobb? Eller fra Flotmyr til Skåredalen? Eller fra Norheim til Vormedal?

Sykkelbyen Haugesund-Karmøy publiserer nå et tidskart som viser hvor lang tid det tar å sykle mellom noen målpunkt i sykkelbyen. Nullpunktet for tidene er sentrum i Haugesund og målpunktene er større arbeidsplasser, bydeler, skoler og plasser der mange møtes som f.eks Idrettsparken og friområder. «Rutene» eller reisene er syklet i gjennomsnitt 17,5 km i timen, som er moderat tempo for en voksen person. Har du med små barn på egen sykkel, vil de nok sykle noe saktere, så ta høyde for det.

Hensikten med dette «metrokartet» er å vise at avstandene i tid ikke er så lange som man skulle tro. Det kan til og med være at du sykler raskere til noen målpunkt enn det tar å kjøre bil, spesielt i rushen. Sykkelbyen er forholdsvis flat, men forhold som snø/is, mye vind og kanskje et par bratte bakker vil nok spille litt inn på tidsbruken.

Dette er ikke et kart man skal navigere etter, men reisene er stort sett langs hovednettet for sykkel, som er naturlig å sykle. De gule, stipla linjene er tverrforbindelser som kan være snarveier, så du slipper å sykle f.eks. rundt Bleikmyr for å komme fra Vangen til Kvala.

Plakaten finner du i PDF-format her Tidskart_Sykkelbyen_PDF og kan skrives ut i A4 eller A3-format og henges på veggen, nettopp for å vise at sykkel er et godt alternativ for bil som transportmiddel på de korte turene i hverdagen.

God tur og takk for at du sykler!

 210906_Tidskart_Sykkelbyen_ORG

Regionbyen Haugesund er inne i Nasjonal Transportplan

Regionbyene Arendal/Grimstad, Bodø, Haugesund, Vestfold-byene og Ålesund har jobbet lenge sammen for å få på plass en byvekstavtale med statlig finansiering i Nasjonal Transportplan (NTP).

For å hindre at veksten i persontransport skjer med bil og bidrar til økt forurensning og dårligere framkommelighet, vil regjeringen at flere skal gå, sykle og benytte kollektivtrafikk. Byvekstavtaler er en ordning som har nullvekst for persontransport med bil som overordnede mål. Midlene som følger med en byvekstavtale vil hjelpe regionbyene til å nå nullvekstmålet. Det kan være til tiltak som sykkelveier, mindre kollektivtiltak  mv.

Det er nå foreslått at det legges inn 600 millioner kroner til mindre regionbyer  i den første delen av neste NTP-periode, altså 150 millioner kroner i året til foreløpig tre regioner, og Haugesund er nevnt her. Karmøy er også med i intensjonsavtale.

Regjeringens forslag til NTP 2022-2033 legges fram før påske. Forslaget må så få et flertall i Stortinget.

Skilt rute 50 2020

Vær synlig i trafikken, bruk refleks!

I dag markerer vi Refleksens dag.

Har du opplevd at bilene har kjørt altfor nær deg eller å nesten kjøre på noen i mørket?

Over 1, 7 millioner nordmenn har opplevd nestenulykker på grunn av manglende refleksbruk. Det viser undersøkelse utført av TNS Kantar på oppdrag for Trygg Trafikk og SpareBank1 høsten 2017.  Marginene mellom en nestenulykke og en alvorlig ulykke er små. Trygg Trafikks fysiske tellinger viser at kun 4 av 10 voksne bruker refleks. Dårligst er voksne i alderen 30+ og menn. Flinkest er barna, men voksne er ikke mer synlig i mørket enn barn!

De fleste ulykker skjer i byene og når folk krysser gata. Lys fra biler og butikkvinduer konkurrerer om oppmerksomheten og gjør det vanskelig å se fotgjengere uten refleks. Går du uten refleks vil en bilist i 50 km/t kun ha 2 sekunder på å se deg. Bruker du refleks har bilisten 10 sekunder til rådighet.

Refleksdagen markeres over hele landet, etter initiativ fra Trygg trafikk. Målet med markeringen er å minne folk på å bruke refleks. Sykkelbyen Haugesund-Karmøy ønsker å rette fokus mot bruk av refleks i høstmørket og minner om at det er påbudt med lys og refleks på sykkelen. I dag har vi delt ut refleks til gående og syklende i Haugesund sentrum.

        Refleksens dag 1Refleksdagen 2

 

 

Sykkeldagboka til Anders

Europeisk mobilitetsuke ble arrangert 16.-22.9, med tema «Utslippsfri mobilitet». Sykkelbyen har ønsket å rette fokus mot mindre bilbruk og mer bruk av sykkel i hverdagen. Anders ønsket å teste en av de nye utlåns-lastesyklene til Haugesund kommune disse dagene. Her kan du lese hans erfaring med bruk av sykkelen, tusen takk for at du deler med oss!

Sykkeldagbok

Hei. Det er jeg som er Anders som bor i Skåredalen med kone og barn. Den siste uken har jeg og min familie fått muligheten til å utfordre oss selv litt på alternative reiseformer i hverdagen ved å låne en el-transportsykkel. Sykkelen har vi brukt til levering/henting i barnehagen, pendling til jobb, handling og hyggeturer til byn med familien. Med sine 100 kg lastekapasitet er det plass til både store og små med melk og brød .

Onsdag – Hentedag
Sykkelen disponeres gjennom Biblioteket og utlevering/avhenting er enkelt og smidig ved bruk av lånekort. Har du ikke lånekort ordnes dette raskt på stedet. Førsteinntrykket ved bruk av sykkelen var … overraskende, her snakker vi ny opplevelse J Håndteringen av en trehjulslastesykkel vil nok oppleves som nytt for de fleste, så her trengs det 10 min med tilvenning. Turen hjem til Skåredalen gikk som en drøm og el-motoren tok mesteparten av jobben opp Djupaskarvegen og forbi Bellevue. Ved hjemkomst måtte selvfølgelig sykkelen testes av resten av familien. En sikker vinner blant kidsa som syns dette var topp stemning.

Anders 1

Torsdag – Første hele testdag.
Nydelig vær så da måtte «teltet» på sykkelen fjernes og småen fikk vind i håret på vei til barnehagen. På en vanlig dag bruker jeg 30 – 35 minutt til jobb (gå til barnehage -> levere i barnehage > vente på buss -> ta buss til byn -> gå fra bussholdeplass til jobb). Med sykkelen som er praktisk til frakt av både barn og varer var samme reisen unnagjort på under 20 min. Fordelen med å sykle fra «dør til dør» skal ikke undervurderes. Tid spart og frisk luft tjent. Hjemturen, selv i motbakke, leverte samme tidsbruk og tilførsel av friskluft J Ingen kø, ingen bussbillett og ingen parkeringsavgift bare rein luft og god helse.

Anders 2

Fredag – Rutiner er viktig
Fredagen starter også med levering i barnehage, småen synes å storkose seg i familiens nye framkomstmiddel. Turen til og fra jobb i sentrum var unnagjort på rekordtid mens bilen står trygt parkert i Skåredalen.

Lørdag – Familiedagen
Lørdagen skulle bli den store testen for sykkelen. Med fri og fint vær var alt lagt til rette for en nydelig dag på 3 hjul. For å sette sykkelen skikkelig på prøve som et fullblods alternativ til andre transportformer hev vi oss på sykkelen alle tre (!). Med god plass og lastekapasitet på 100 kg i kurven var det plass til både kone og barn. Turen gikk fra Skåredalen til sentrum med kafebesøk og shopping. På hjemturen svingte vi til og med innom butikken for litt handling. Turen hjem (i motbakke) var noe tyngre med full last, men helt overkommelig.

Søndag – Fridag

Mandag – Planleggingsdag
Mandag ble fort en transportfridag da det var planleggingsdag i barnehagen og jeg var hjemme med småen.

Tirsdag – tilbake til rutinene
Nok en vellykket dag for sykling. Mens jeg skriver denne sykkeldagboken reflekterer jeg over hvordan tilværelsen blir når jeg i dag skal levere tilbake «gliset». Sykkelen har vært en spennende og fin opplevelse/erfaring. Vår oppfatning er at en slik sykkel på mange måter kan erstatte en del av den ukentlige bilbruken. Som erstatning for bil nr to eller supplement for de som har én bil vil nytteverdien av en el-transportsykkel kunne være veldig stor. I tillegg er det moro, forfriskende og enkelt å bruke sykkel fremfor andre transportmetoder.

Vi anbefaler dere som er nysgjerrig på om dette kan være noe for deg (og din familie) å ta en tur på biblioteket for å låne sykkelen en uke.

#tøftåsykla #bilfridag #europeiskmobilitetsuke

Galleri

Sykkel med Haugesund på
Pedalen
Overgang
Den skal tidlig krøkes
Sykkelstativ
På kaien
Sentrum1
Sykkelstativene
Torgbakken ned
Sykkelstøtte

Velg sykkel!

statens_vergesen

rogaland_fylkeskommune

karmoy_kommune

haugesund_kommune

 

Designet og utviklet av SYSCO