Sykle til jobben er i gang!

Årets Sykle til jobben-aksjon ble utsatt i år grunnet koronasituasjonen. Mange arbeidstakere fikk hjemmekontor og det ble derfor dratt i gang en annen aksjon i regi av Bedriftsidretten. «Hjemmegym» ble arrangert i perioden 6.april-6.mai, i påvente av at samfunnet gradvis skulle åpnes og vi skulle tilbake til våre ordinære arbeidsplasser igjen.

Den ordinære Sykle til jobben-aksjonen går derfor i gang tirsdag 19.mai og går i år helt til 30.juni. Sykle til jobben er en årlig kampanje med mål om å få flest mulig i aktivitet. Dette er en lavterskel, sosial, miljøvennlig, unik og morsom konkurranse.

Under kampanjen registrerer deltakerne ALL sin fysiske aktivitet. Det vil si at det ikke bare er sykling som teller. Padling, løping, svømming, klatring, fjellturer og styrketrening er andre eksempler på poenggivende aktiviteter. Du kan registrere aktiviteten til/fra jobb og fysisk aktivitet på fritiden. Man kan delta individuelt eller som et lag på maksimalt fem personer sammen med venner eller kollegaer. Selv om du er pensjonist eller av andre grunner ikke er i jobb, kan du fortsatt delta.

Som tidligere år betaler Sykkelbyen Haugesund-Karmøy deltakeravgift for alle som registrerer seg og som bor og/eller jobber i Haugesund eller på fastlands-Karmøy. Vårt mål er å få flere til endre sine vaner fra å kjøre bil de kortere turene i hverdagen til heller å sykle eller gå til målpunkt i hverdagen, om det er arbeidsplassen, fritidsaktiviteter eller butikken. Dette vil igjen slå positivt ut på bedre trafikksikkerhet og bedre miljø. Å være i aktivitet i hverdagen er også et pluss for folkehelsen, både fysisk og psykisk.

I 2019 hadde Sykle til jobben mer enn 43.000 deltakere på landsbasis. I Haugesund og Karmøy hadde vi over 700 registrerte deltakere og vi håper selvsagt på at enda flere melder seg på i år. Alle som melder seg på og registrer aktivitet er med i trekningen av premier som blant annet sykler, turer og treningsutstyr.

https://www.sykletiljobben.no/

Christian 1

 

Hjemmegym – en forsmak på Sykle til jobben

Hjemmegym – en forkampanje til Sykle til jobben 6. april til 6. mai

Vi ønsker å skape samhold, motivasjon, treningsglede og inspirasjon i en vanskelig tid. Som følge av Covid-19 utsettes Sykle til jobben kampanjen foreløpig til 19. mai.

Mandag 6.april starter derfor en ny og litt annerledes aktivitetskampanje.

Praktisk info:

- Det er gratis for alle som bor eller jobber i en gratiskommune.
- Er du påmeldt til Sykle til jobben er du også påmeldt til Hjemmegym, du trenger ikke å melde deg på to ganger.
- ALL aktivitet teller!
- Følg med på Facebook, Instagram og nettside for ukentlige konkurranser og premier.

Vil du dele din nye aktive hverdag med oss? Send oss bilder, filmer eller bruk #hjemmegymSTJ i sosiale medier

Håper du blir med, vi gleder oss!

https://www.sykletiljobben.no/

91465036_10163833265705179_4871670971653685248_o

Aktivt år i Sykkelbyen

2019 har vært et aktivt år i Sykkelbyen. Med et budsjett på ca 30 millioner kroner var det mange prosjekt som skulle gjennomføres. I tillegg har kommunene gått inn med egne midler i prosjekt, slik at verdien av prosjektene totalt sett er høyere. Ved årsskiftet gikk regnskapet i balanse. – Målet var å gjennomføre planlagte prosjekt og bruke opp midlene i 2019, det har vi klart, sier en fornøyd prosjektleder Lorna Mannes Dyrkolbotn.

Her er noen av prosjektene som ble gjennomført i 2019:

Det har vært et stort fokus på å lage planer for nye sykkelveier – og tiltak i kommunene, som grunnlag for utbygging. Det ble utarbeidet tilsammen 15 ulike forprosjekt, reguleringsplaner og byggeplaner. Her kan nevnes forprosjekt for ulike tiltak i Rogalandgata, i sentrumsgater og i Egils vei. Reguleringsplanen for pilotprosjektet i Salhusvegen ble vedtatt, der det skal etableres sykkelfelt med buffer og stedstilpasset sykkelfelt. På slutten av året ble det utarbeidet byggeplan for sykkelvei med fortau langs Vormedalsvegen trinn 2 (Moksheim-Steinhaugvegen). Alle traséene ligger i hovednett for sykkel.

Sykkelbyen kom også godt i gang med utbygging i 2019. Det ble etablert to nye sykkelfelt i Rogalandsgata og etablert sykling mot enveiskjøring i Haraldsgata nord. Fire nye sykkelveier med fortau og en gang- og sykkelvei ble også bygget. Første trinn av sykkelvei med fortau langs Floravegen ble ferdigstilt, samt del av traséen i Storasundgata, sistnevnte i godt samarbeid med vann- og avløpsetaten i Haugesund og Statens vegvesen. Det ble også bygget sykkelvei med fortau og gang og sykkelvei i Bråvallagata og Stordgata og inn i idrettsparken på nordsiden av Skeisvang vgs og sykkelvei med fortau langs Haukelivegen.

Sykkelstativ for parkering ble montert flere steder i sentrum av Haugesund og det ble skiltet fire nye sykkelruter; Skåredalen, Djupaskarsvegen, Spannavegen og Solvang. Langs Ørpetveitvegen fra Raglamyr mot Skåredalen og ved Norheim ble lysforholdene bedret.

Sykle til jobben-aksjonen hadde 700 påmeldte fra Haugesund og fastlands-Karmøy, en oppgang på 190 deltakere fra 2018. På Friluftslivets dag ble det registrert over 600 gående og syklister på standen vår. Under Bilfri dag ble det delt ut 200 matpakker til syklister. Sykkelbyen, i samarbeid med kommunene og politiet, har avholdt lys- og refleksaksjon ved fire skoler.

Tellinger i Vangen viste en økning i antall gående og syklister; 2019: 474 060 (2018: 391 640). Det sammen gjelder for passeringer av syklister ved Flotmyr; 2019: 80 125 (2018: 74 196). Kommunene, i samarbeid med Kolumbus, etablerte en leasingordning for ansatte, der ca 250 ansatte i begge kommuner leaset el-sykkel i 2019. Planlegging av bysykkelordningen med ladestasjoner ble gjennomført.

Sykkelbyen har for øvrig flere prosjekt på programmet i 2020. Pr idag har vi fått forskuttert 5 mill kr fra fylkeskommunen til planlegging av sykkelveier og –tiltak etter nærmere prioritering. Bygging av sykkelvei nord i Floravegen (trinn 2) og langs Vormedalsvegen (trinn 1) står blant annet på prioriteringslisten.

 

 

Påmelding til Sykle til jobben-aksjonen er åpen!

Sykle til jobben er en årlig aksjon med mål om å få flest mulig i aktivitet. Det betyr at du ikke må sykle for å delta, (selv om Sykkelbyen oppfordrer til det), men all aktivitet kan registreres og gir poeng. Dette er en lavterskel, sosial, miljøvennlig, unik og morsom konkurranse.

Påmeldingen er åpen nå og det er gratis å delta for alle som bor og/eller jobber i Haugesund og fastlands-Karmøy. Selve aksjonen er i perioden 21.april til 18.juni, men du kan vinne fine premier allerede nå! Meld deg på og få med deg kollegaer, venner og meld på et lag!

https://www.sykletiljobben.no/

Jarle 1 Ane 1

 

Bysykkelen er lansert i Sykkelbyen

2

I dag ble Bysykkelen lansert i Sykkelbyen Haugesund-Karmøy. 12 av 30 sykler er nå kommet til Haugesund og Karmøy kommuner, med ladestasjoner på Flotmyr, Indre kai i Haugesund, Festiviteten, Djervhallen, Haraldshallen, Vormedal og Norheim. De resterende syklene og ladepunkt på Strandgata terminal, Ark i gågata og utenfor Servicesenteret til Haugesund kommune kommer i april.

Det er Sykkelbyen Haugesund-Karmøy som har koordinert arbeidet i våre to kommuner, sammen med Kolumbus som har stått for arbeidet med innkjøp m.m.

Bysyklene er elektriske og det koster kr 10,- å leie sykkelen i en time. Du kan kjøpe leie i Kolumbus sin app. Les mer om ordningen her:

https://www.kolumbus.no/verdt-a-vite/sykkel-oversikt/bysykkelen/

 

1

Ordfører i Haugesund, fylkesvaraordfører Rogaland, varaordfører i Haugesund
og avd.leder samferdsel og utemiljø Karmøy prøvesyklet Bysyklene i dag.

Galleri

Sykkelstøtte
Den skal tidlig krøkes
Sykkelstativ
Sykkelstativene
Overgang
Sentrum1
Pedalen
På kaien
Sykkel med Haugesund på
Torgbakken ned

Velg sykkel!

statens_vergesen

rogaland_fylkeskommune

karmoy_kommune

haugesund_kommune

 

Designet og utviklet av SYSCO