Prosjektet Sykkelbyen Haugesund-Karmøy avsluttes 1.10.21

Sykkelbyen Haugesund-Karmøy avsluttes som prosjekt fra 1.10.21.

Utgangspunktet for sykkelbysamarbeid startet i Nasjonal transportplan 2010-2019, der det ble foreslått at hvert av fylkene skulle satse på utvikling av minst en sykkelby. Statens vegvesen ble bedt om å ta initiativ for å få til et forpliktende samarbeid med fylkeskommuner og kommuner om en konsentrert innsats for økt sykkelbruk i disse byene. I Rogaland ble det etablert sykkelby i Egersund og i Haugesund/Karmøy.

Sykkelbyen Haugesund-Karmøy ble etablert  i 2013, da det ble inngått et trepartsamarbeid mellom stat, fylkeskommunen og kommunene. Det ble inngått en avtale for området Haugesund med fastlands-Karmøy, i første omgang for perioden 2013-2016,  så videre fra 2017- 2022, med målsetning om at sykkel skulle være et konkurransedyktig transportmiddel til bil på korte reiser. Det fulgte med en statlig tilskuddsordning for økt sykkelbruk i kommunene fram til 2019, der Sykkelbyen har fått tilsammen 7,5 mill kroner til fysiske tiltak.

Prosjektet er blitt finansiert gjennom en andel fra hver av partene til en prosjektstilling, samt midler fra stat og fylke til planlegging, tiltak og vedlikehold av sykkelveier og til kommunikasjonstiltak. Kommunene har bidratt med egne midler i de ulike tiltakene. Den siste perioden har styringsgruppen blitt ledet av ordfører i Haugesund, Arne-Christian Mohn.

Etter regionreformen trakk Statens vegvesen seg ut av samarbeidet økonomisk, slik at prosjektet avsluttes 3 måneder før avtalen går ut. Det inngås ikke noen ny sykkelbyavtale mellom partene.

Når prosjektet nå avvikles, kan vi se tilbake på mange gjennomførte prosjekt og mye godt grunnlagsarbeid som skal tas med videre i arbeidet for å flere til å sykle. Kommunene og fylkeskommunen vil videreføre igangsatte sykkelprosjekt – og planer som ikke er avsluttet i Sykkelbyen pr 1.10.

Sykkelbyen Haugesund-Karmøy takker alle som har bidratt i prosjektet.

Og til alle syklister: Takk for at du sykler!

takk for at du sykler Edda kino

 

Galleri

Sykkelstativene
Sentrum1
På kaien
Torgbakken ned
Den skal tidlig krøkes
Sykkelstativ
Overgang
Sykkelstøtte
Pedalen
Sykkel med Haugesund på

Velg sykkel!

statens_vergesen

rogaland_fylkeskommune

karmoy_kommune

haugesund_kommune

 

Designet og utviklet av SYSCO