Hvor lang tid tar det egentlig å sykle?

Finn din sykkelreise!

En kortreist hverdag på sykkel sparer miljøet og øker folkehelsen. Tidsbruk er gjerne en viktig faktor i valg av transportmiddel. Du vet gjerne hvor lang tid det tar å kjøre bil, men hvor lang tid tar det å sykle hjemmefra til jobb? Eller fra Flotmyr til Skåredalen? Eller fra Norheim til Vormedal?

Sykkelbyen Haugesund-Karmøy publiserer nå et tidskart som viser hvor lang tid det tar å sykle mellom noen målpunkt i sykkelbyen. Nullpunktet for tidene er sentrum i Haugesund og målpunktene er større arbeidsplasser, bydeler, skoler og plasser der mange møtes som f.eks Idrettsparken og friområder. «Rutene» eller reisene er syklet i gjennomsnitt 17,5 km i timen, som er moderat tempo for en voksen person. Har du med små barn på egen sykkel, vil de nok sykle noe saktere, så ta høyde for det.

Hensikten med dette «metrokartet» er å vise at avstandene i tid ikke er så lange som man skulle tro. Det kan til og med være at du sykler raskere til noen målpunkt enn det tar å kjøre bil, spesielt i rushen. Sykkelbyen er forholdsvis flat, men forhold som snø/is, mye vind og kanskje et par bratte bakker vil nok spille litt inn på tidsbruken.

Dette er ikke et kart man skal navigere etter, men reisene er stort sett langs hovednettet for sykkel, som er naturlig å sykle. De gule, stipla linjene er tverrforbindelser som kan være snarveier, så du slipper å sykle f.eks. rundt Bleikmyr for å komme fra Vangen til Kvala.

Plakaten finner du i PDF-format her Tidskart_Sykkelbyen_PDF og kan skrives ut i A4 eller A3-format og henges på veggen, nettopp for å vise at sykkel er et godt alternativ for bil som transportmiddel på de korte turene i hverdagen.

God tur og takk for at du sykler!

 210906_Tidskart_Sykkelbyen_ORG

Galleri

Pedalen
Torgbakken ned
Sykkelstativene
På kaien
Den skal tidlig krøkes
Sykkelstativ
Sykkel med Haugesund på
Sentrum1
Sykkelstøtte
Overgang

Velg sykkel!

statens_vergesen

rogaland_fylkeskommune

karmoy_kommune

haugesund_kommune

 

Designet og utviklet av SYSCO