Arkiv for september, 2021

Prosjektet Sykkelbyen Haugesund-Karmøy avsluttes 1.10.21

Sykkelbyen Haugesund-Karmøy avsluttes som prosjekt fra 1.10.21.

Utgangspunktet for sykkelbysamarbeid startet i Nasjonal transportplan 2010-2019, der det ble foreslått at hvert av fylkene skulle satse på utvikling av minst en sykkelby. Statens vegvesen ble bedt om å ta initiativ for å få til et forpliktende samarbeid med fylkeskommuner og kommuner om en konsentrert innsats for økt sykkelbruk i disse byene. I Rogaland ble det etablert sykkelby i Egersund og i Haugesund/Karmøy.

Sykkelbyen Haugesund-Karmøy ble etablert  i 2013, da det ble inngått et trepartsamarbeid mellom stat, fylkeskommunen og kommunene. Det ble inngått en avtale for området Haugesund med fastlands-Karmøy, i første omgang for perioden 2013-2016,  så videre fra 2017- 2022, med målsetning om at sykkel skulle være et konkurransedyktig transportmiddel til bil på korte reiser. Det fulgte med en statlig tilskuddsordning for økt sykkelbruk i kommunene fram til 2019, der Sykkelbyen har fått tilsammen 7,5 mill kroner til fysiske tiltak.

Prosjektet er blitt finansiert gjennom en andel fra hver av partene til en prosjektstilling, samt midler fra stat og fylke til planlegging, tiltak og vedlikehold av sykkelveier og til kommunikasjonstiltak. Kommunene har bidratt med egne midler i de ulike tiltakene. Den siste perioden har styringsgruppen blitt ledet av ordfører i Haugesund, Arne-Christian Mohn.

Etter regionreformen trakk Statens vegvesen seg ut av samarbeidet økonomisk, slik at prosjektet avsluttes 3 måneder før avtalen går ut. Det inngås ikke noen ny sykkelbyavtale mellom partene.

Når prosjektet nå avvikles, kan vi se tilbake på mange gjennomførte prosjekt og mye godt grunnlagsarbeid som skal tas med videre i arbeidet for å flere til å sykle. Kommunene og fylkeskommunen vil videreføre igangsatte sykkelprosjekt – og planer som ikke er avsluttet i Sykkelbyen pr 1.10.

Sykkelbyen Haugesund-Karmøy takker alle som har bidratt i prosjektet.

Og til alle syklister: Takk for at du sykler!

takk for at du sykler Edda kino

 

Hvor lang tid tar det egentlig å sykle?

Finn din sykkelreise!

En kortreist hverdag på sykkel sparer miljøet og øker folkehelsen. Tidsbruk er gjerne en viktig faktor i valg av transportmiddel. Du vet gjerne hvor lang tid det tar å kjøre bil, men hvor lang tid tar det å sykle hjemmefra til jobb? Eller fra Flotmyr til Skåredalen? Eller fra Norheim til Vormedal?

Sykkelbyen Haugesund-Karmøy publiserer nå et tidskart som viser hvor lang tid det tar å sykle mellom noen målpunkt i sykkelbyen. Nullpunktet for tidene er sentrum i Haugesund og målpunktene er større arbeidsplasser, bydeler, skoler og plasser der mange møtes som f.eks Idrettsparken og friområder. «Rutene» eller reisene er syklet i gjennomsnitt 17,5 km i timen, som er moderat tempo for en voksen person. Har du med små barn på egen sykkel, vil de nok sykle noe saktere, så ta høyde for det.

Hensikten med dette «metrokartet» er å vise at avstandene i tid ikke er så lange som man skulle tro. Det kan til og med være at du sykler raskere til noen målpunkt enn det tar å kjøre bil, spesielt i rushen. Sykkelbyen er forholdsvis flat, men forhold som snø/is, mye vind og kanskje et par bratte bakker vil nok spille litt inn på tidsbruken.

Dette er ikke et kart man skal navigere etter, men reisene er stort sett langs hovednettet for sykkel, som er naturlig å sykle. De gule, stipla linjene er tverrforbindelser som kan være snarveier, så du slipper å sykle f.eks. rundt Bleikmyr for å komme fra Vangen til Kvala.

Plakaten finner du i PDF-format her Tidskart_Sykkelbyen_PDF og kan skrives ut i A4 eller A3-format og henges på veggen, nettopp for å vise at sykkel er et godt alternativ for bil som transportmiddel på de korte turene i hverdagen.

God tur og takk for at du sykler!

 210906_Tidskart_Sykkelbyen_ORG

Galleri

På kaien
Sykkelstativ
Torgbakken ned
Sykkelstøtte
Sentrum1
Sykkel med Haugesund på
Pedalen
Overgang
Den skal tidlig krøkes
Sykkelstativene

Velg sykkel!

statens_vergesen

rogaland_fylkeskommune

karmoy_kommune

haugesund_kommune

 

Designet og utviklet av SYSCO