Regionbyen Haugesund er inne i Nasjonal Transportplan

Regionbyene Arendal/Grimstad, Bodø, Haugesund, Vestfold-byene og Ålesund har jobbet lenge sammen for å få på plass en byvekstavtale med statlig finansiering i Nasjonal Transportplan (NTP).

For å hindre at veksten i persontransport skjer med bil og bidrar til økt forurensning og dårligere framkommelighet, vil regjeringen at flere skal gå, sykle og benytte kollektivtrafikk. Byvekstavtaler er en ordning som har nullvekst for persontransport med bil som overordnede mål. Midlene som følger med en byvekstavtale vil hjelpe regionbyene til å nå nullvekstmålet. Det kan være til tiltak som sykkelveier, mindre kollektivtiltak  mv.

Det er nå foreslått at det legges inn 600 millioner kroner til mindre regionbyer  i den første delen av neste NTP-periode, altså 150 millioner kroner i året til foreløpig tre regioner, og Haugesund er nevnt her. Karmøy er også med i intensjonsavtale.

Regjeringens forslag til NTP 2022-2033 legges fram før påske. Forslaget må så få et flertall i Stortinget.

Skilt rute 50 2020

Galleri

Sykkelstativ
Sentrum1
Overgang
Den skal tidlig krøkes
Sykkel med Haugesund på
Sykkelstøtte
På kaien
Pedalen
Sykkelstativene
Torgbakken ned

Velg sykkel!

statens_vergesen

rogaland_fylkeskommune

karmoy_kommune

haugesund_kommune

 

Designet og utviklet av SYSCO