Sykkelkart er på plass!

 

Forklaringdsokument3

Knapp-sykkelkart

 

Velkommen til å bruke sykkelkartet i Sykkelbyen! 115 km med mulige sykkelruter er registrert og merket av på kartet. Tanken bak sykkelkartet er å vise muligheten for å sykle de kortere turene i hverdagen.

Hovednett og lokalnett
Utgangspunktet for sykkelkartet er hovednett for sykkel som ble vedtatt for noen år tilbake. Et hovednett binder sammen bydeler og større, viktige målpunkt og følger ofte hovedveiene. Målgruppen her er hverdagssyklisten, som bruker sykkelen til ett eller flere formål.  Vi har også registrert deler av lokalnettet, som er forbindelser innen og mellom boligområder og andre lokale reisemål, som skole, barnehage og fritidsaktiviteter. Disse er viktige for målgruppen barn og unge, som skal til sine målpunkt.

Det er merket av 115 km med sykkelruter (grønn markering). Sykkelkartet viser mulige sykkelruter, snarveier og grønne ruter. Noen veier er tilrettelagt for sykling (sykkelvei med fortau, gang- og sykkelvei, sykkelfelt og turvei).  Sykkelveier og gang-og sykkelveier er asfalterte, turveiene er som oftest gruset. Andre ruter må sykles i blanda trafikk eller på fortau.  Her kan du lese mer om hvordan du skal sykle i de ulike systemene: https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/langs-veien/trafikkregler/trafikkregler-for-syklister/hvor-kan-du-sykle

Husk at alle trafikanter må ta hensyn til hverandre, om det sykles i blanda trafikk, på fortau, langs gang- og sykkelvei eller på sykkelvei med fortau.

Markering av tilbud til syklisten
Det er også tatt med kategorier som ladepunkt for bysykler, pumpestasjoner og sykkelparkeringer. Sykkelruter som er fysisk skiltet pr idag, er merket av med symboler i kartet med rutenummer. Hold pekeren over symbolet for å få opp rutenummer. Vi tror at sykkelkartet kan bidra til at syklistene kan finne gode og raskere ruter til jobb, skole, fritidsaktiviteter og andre målpunkt. Andre tilbud kan bidra til at det blir mer attraktivt å sykle.

Bli kjent i egen sykkelby
Prosjektleder Lorna Dyrkolbotn anbefaler alle etablerte og nye syklister om å teste ut nye veier i Sykkelbyen. Foresatte oppfordres til å samsykle med barna, for å finne trygge sykkelruter og snarveier til de ulike målpunktene. Med sykkelkartet er det mulig å bli bedre kjent med sykkelruter i nærområdet. Prøve å la bilen stå en dag og heller sykle til jobben.

 

Trykk på markøren i venstre meny i kartet, så vises markørene.

Grønn rute
Rute gjennom litt roligere og tryggere grøntdrag

Ladepunkt
Kun for bysykler

Pumpestasjon
Sykkelpumpe, reparasjonssett enkelte lokasjoner

Rutenummer
Hold musa/finger over rutenummer-ikonet og få opp nummer på ruta

Snarvei
Kortere vei mellom to punkter

Sykkelfelt
Ensidig eller tosidig sykkelfelt

Sykkelparkering
Låsbare stativ, ute eller under tak

Sykkelruter
Viser sykkelrutene

Sykkelvei
Sykkelvei med fortau, gang- og sykkelvei eller turvei

Galleri

Pedalen
Sykkelstativene
Sykkelstativ
Sentrum1
Den skal tidlig krøkes
Sykkelstøtte
Overgang
Sykkel med Haugesund på
Torgbakken ned
På kaien

Velg sykkel!

statens_vergesen

rogaland_fylkeskommune

karmoy_kommune

haugesund_kommune

 

Designet og utviklet av SYSCO