Statlige trafikksikkerhetmidler tildelt Haugesund og Karmøy

Trafikksikkerhet står på agendaen også i Sykkelbyen. Vi har derfor bistått kommunene med å søke om statlige midler til prosjekt som skal bedre forholdene for syklende (og gående). Årets tildelingen er kunngjort og Haugesund kommune er tildelt kr. 110 000 til tiltak som skal bedre forholdene for de myke trafikantene langs Haakonsveg. Karmøy kommune er tildelt kr. 52.500 til ny atkomst til parkeringsplassen og oppmaling av nye parkeringsplasser til idrettshallen på Norheim.

Les mer om prosjektene som har fått midler her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-side7/id2721370/

Galleri

Sentrum1
Sykkelstativ
Overgang
Sykkelstativene
Sykkelstøtte
Den skal tidlig krøkes
Pedalen
På kaien
Torgbakken ned
Sykkel med Haugesund på

Velg sykkel!

statens_vergesen

rogaland_fylkeskommune

karmoy_kommune

haugesund_kommune

 

Designet og utviklet av SYSCO