Aktivt år i Sykkelbyen

2019 har vært et aktivt år i Sykkelbyen. Med et budsjett på ca 30 millioner kroner var det mange prosjekt som skulle gjennomføres. I tillegg har kommunene gått inn med egne midler i prosjekt, slik at verdien av prosjektene totalt sett er høyere. Ved årsskiftet gikk regnskapet i balanse. – Målet var å gjennomføre planlagte prosjekt og bruke opp midlene i 2019, det har vi klart, sier en fornøyd prosjektleder Lorna Mannes Dyrkolbotn.

Her er noen av prosjektene som ble gjennomført i 2019:

Det har vært et stort fokus på å lage planer for nye sykkelveier – og tiltak i kommunene, som grunnlag for utbygging. Det ble utarbeidet tilsammen 15 ulike forprosjekt, reguleringsplaner og byggeplaner. Her kan nevnes forprosjekt for ulike tiltak i Rogalandgata, i sentrumsgater og i Egils vei. Reguleringsplanen for pilotprosjektet i Salhusvegen ble vedtatt, der det skal etableres sykkelfelt med buffer og stedstilpasset sykkelfelt. På slutten av året ble det utarbeidet byggeplan for sykkelvei med fortau langs Vormedalsvegen trinn 2 (Moksheim-Steinhaugvegen). Alle traséene ligger i hovednett for sykkel.

Sykkelbyen kom også godt i gang med utbygging i 2019. Det ble etablert to nye sykkelfelt i Rogalandsgata og etablert sykling mot enveiskjøring i Haraldsgata nord. Fire nye sykkelveier med fortau og en gang- og sykkelvei ble også bygget. Første trinn av sykkelvei med fortau langs Floravegen ble ferdigstilt, samt del av traséen i Storasundgata, sistnevnte i godt samarbeid med vann- og avløpsetaten i Haugesund og Statens vegvesen. Det ble også bygget sykkelvei med fortau og gang og sykkelvei i Bråvallagata og Stordgata og inn i idrettsparken på nordsiden av Skeisvang vgs og sykkelvei med fortau langs Haukelivegen.

Sykkelstativ for parkering ble montert flere steder i sentrum av Haugesund og det ble skiltet fire nye sykkelruter; Skåredalen, Djupaskarsvegen, Spannavegen og Solvang. Langs Ørpetveitvegen fra Raglamyr mot Skåredalen og ved Norheim ble lysforholdene bedret.

Sykle til jobben-aksjonen hadde 700 påmeldte fra Haugesund og fastlands-Karmøy, en oppgang på 190 deltakere fra 2018. På Friluftslivets dag ble det registrert over 600 gående og syklister på standen vår. Under Bilfri dag ble det delt ut 200 matpakker til syklister. Sykkelbyen, i samarbeid med kommunene og politiet, har avholdt lys- og refleksaksjon ved fire skoler.

Tellinger i Vangen viste en økning i antall gående og syklister; 2019: 474 060 (2018: 391 640). Det sammen gjelder for passeringer av syklister ved Flotmyr; 2019: 80 125 (2018: 74 196). Kommunene, i samarbeid med Kolumbus, etablerte en leasingordning for ansatte, der ca 250 ansatte i begge kommuner leaset el-sykkel i 2019. Planlegging av bysykkelordningen med ladestasjoner ble gjennomført.

Sykkelbyen har for øvrig flere prosjekt på programmet i 2020. Pr idag har vi fått forskuttert 5 mill kr fra fylkeskommunen til planlegging av sykkelveier og –tiltak etter nærmere prioritering. Bygging av sykkelvei nord i Floravegen (trinn 2) og langs Vormedalsvegen (trinn 1) står blant annet på prioriteringslisten.

 

 

Galleri

Sykkelstativene
Pedalen
Overgang
På kaien
Sykkel med Haugesund på
Sykkelstøtte
Sykkelstativ
Den skal tidlig krøkes
Sentrum1
Torgbakken ned

Velg sykkel!

statens_vergesen

rogaland_fylkeskommune

karmoy_kommune

haugesund_kommune

 

Designet og utviklet av SYSCO