Arkiv for februar, 2020

Aktivt år i Sykkelbyen

2019 har vært et aktivt år i Sykkelbyen. Med et budsjett på ca 30 millioner kroner var det mange prosjekt som skulle gjennomføres. I tillegg har kommunene gått inn med egne midler i prosjekt, slik at verdien av prosjektene totalt sett er høyere. Ved årsskiftet gikk regnskapet i balanse. – Målet var å gjennomføre planlagte prosjekt og bruke opp midlene i 2019, det har vi klart, sier en fornøyd prosjektleder Lorna Mannes Dyrkolbotn.

Her er noen av prosjektene som ble gjennomført i 2019:

Det har vært et stort fokus på å lage planer for nye sykkelveier – og tiltak i kommunene, som grunnlag for utbygging. Det ble utarbeidet tilsammen 15 ulike forprosjekt, reguleringsplaner og byggeplaner. Her kan nevnes forprosjekt for ulike tiltak i Rogalandgata, i sentrumsgater og i Egils vei. Reguleringsplanen for pilotprosjektet i Salhusvegen ble vedtatt, der det skal etableres sykkelfelt med buffer og stedstilpasset sykkelfelt. På slutten av året ble det utarbeidet byggeplan for sykkelvei med fortau langs Vormedalsvegen trinn 2 (Moksheim-Steinhaugvegen). Alle traséene ligger i hovednett for sykkel.

Sykkelbyen kom også godt i gang med utbygging i 2019. Det ble etablert to nye sykkelfelt i Rogalandsgata og etablert sykling mot enveiskjøring i Haraldsgata nord. Fire nye sykkelveier med fortau og en gang- og sykkelvei ble også bygget. Første trinn av sykkelvei med fortau langs Floravegen ble ferdigstilt, samt del av traséen i Storasundgata, sistnevnte i godt samarbeid med vann- og avløpsetaten i Haugesund og Statens vegvesen. Det ble også bygget sykkelvei med fortau og gang og sykkelvei i Bråvallagata og Stordgata og inn i idrettsparken på nordsiden av Skeisvang vgs og sykkelvei med fortau langs Haukelivegen.

Sykkelstativ for parkering ble montert flere steder i sentrum av Haugesund og det ble skiltet fire nye sykkelruter; Skåredalen, Djupaskarsvegen, Spannavegen og Solvang. Langs Ørpetveitvegen fra Raglamyr mot Skåredalen og ved Norheim ble lysforholdene bedret.

Sykle til jobben-aksjonen hadde 700 påmeldte fra Haugesund og fastlands-Karmøy, en oppgang på 190 deltakere fra 2018. På Friluftslivets dag ble det registrert over 600 gående og syklister på standen vår. Under Bilfri dag ble det delt ut 200 matpakker til syklister. Sykkelbyen, i samarbeid med kommunene og politiet, har avholdt lys- og refleksaksjon ved fire skoler.

Tellinger i Vangen viste en økning i antall gående og syklister; 2019: 474 060 (2018: 391 640). Det sammen gjelder for passeringer av syklister ved Flotmyr; 2019: 80 125 (2018: 74 196). Kommunene, i samarbeid med Kolumbus, etablerte en leasingordning for ansatte, der ca 250 ansatte i begge kommuner leaset el-sykkel i 2019. Planlegging av bysykkelordningen med ladestasjoner ble gjennomført.

Sykkelbyen har for øvrig flere prosjekt på programmet i 2020. Pr idag har vi fått forskuttert 5 mill kr fra fylkeskommunen til planlegging av sykkelveier og –tiltak etter nærmere prioritering. Bygging av sykkelvei nord i Floravegen (trinn 2) og langs Vormedalsvegen (trinn 1) står blant annet på prioriteringslisten.

 

 

Påmelding til Sykle til jobben-aksjonen er åpen!

Sykle til jobben er en årlig aksjon med mål om å få flest mulig i aktivitet. Det betyr at du ikke må sykle for å delta, (selv om Sykkelbyen oppfordrer til det), men all aktivitet kan registreres og gir poeng. Dette er en lavterskel, sosial, miljøvennlig, unik og morsom konkurranse.

Påmeldingen er åpen nå og det er gratis å delta for alle som bor og/eller jobber i Haugesund og fastlands-Karmøy. Selve aksjonen er i perioden 21.april til 18.juni, men du kan vinne fine premier allerede nå! Meld deg på og få med deg kollegaer, venner og meld på et lag!

https://www.sykletiljobben.no/

Jarle 1 Ane 1

 

Bysykkelen er lansert i Sykkelbyen

2

I dag ble Bysykkelen lansert i Sykkelbyen Haugesund-Karmøy. 12 av 30 sykler er nå kommet til Haugesund og Karmøy kommuner, med ladestasjoner på Flotmyr, Indre kai i Haugesund, Festiviteten, Djervhallen, Haraldshallen, Vormedal og Norheim. De resterende syklene og ladepunkt på Strandgata terminal, Ark i gågata og utenfor Servicesenteret til Haugesund kommune kommer i april.

Det er Sykkelbyen Haugesund-Karmøy som har koordinert arbeidet i våre to kommuner, sammen med Kolumbus som har stått for arbeidet med innkjøp m.m.

Bysyklene er elektriske og det koster kr 10,- å leie sykkelen i en time. Du kan kjøpe leie i Kolumbus sin app. Les mer om ordningen her:

https://www.kolumbus.no/verdt-a-vite/sykkel-oversikt/bysykkelen/

 

1

Ordfører i Haugesund, fylkesvaraordfører Rogaland, varaordfører i Haugesund
og avd.leder samferdsel og utemiljø Karmøy prøvesyklet Bysyklene i dag.

Galleri

Sykkelstativ
Sykkel med Haugesund på
Pedalen
På kaien
Sentrum1
Overgang
Torgbakken ned
Sykkelstøtte
Den skal tidlig krøkes
Sykkelstativene

Velg sykkel!

statens_vergesen

rogaland_fylkeskommune

karmoy_kommune

haugesund_kommune

 

Designet og utviklet av SYSCO