Bilfri dag 20.september 2019

Sykkelbyen Haugesund-Karmøy markerer Bilfri dag fredag 20.september. Denne dagen står vi ved undergangen på Flotmyr i Haugesund og på Norheim og deler ut gode matpakker til alle som sykler forbi mellom kl 07.00-09.00.

Uke 38 markeres også den Europeiske mobilitetsuken. Mobilitetsuken har som mål å synliggjøre hvordan du kan reise mer miljøvennlig, samtidig som du dekker transportbehovet ditt.

I år er temaet» Aktiv transport».  Det settes fokus på miljøvennlig transport, mindre trengsel og bedre livskvalitet ved aktive transportformer. Med sykkel kan du integrere trening i hverdagen og spare penger på samme tid.

Sykkelbyen oppfordrer alle som har mulighet til det, å la bilen stå denne dagen og heller sykle, går eller ta bussen til jobb, skole eller andre målpunkt.

http://www.mobilitetsuken.no/2019-aktiv-transport.486163.no.html

 

 

Galleri

Sykkelstativ
Pedalen
Sentrum1
Sykkelstøtte
Sykkel med Haugesund på
Sykkelstativene
Torgbakken ned
Overgang
På kaien
Den skal tidlig krøkes

Velg sykkel!

statens_vergesen

rogaland_fylkeskommune

karmoy_kommune

haugesund_kommune

 

Designet og utviklet av SYSCO