Arkiv for juli, 2019

Regler for sykkel og elsparkesykkel

For å unngå ulykker, er det viktig at alle er klar over hvilke regler som gjelder – også på sparkesykkel. Elsparkesykler regnes som vanlige sykler i regelverket. Du må følge trafikkreglene som gjelder for sykkel når du bruker elektrisk sparkesykkel.

Trafikkreglene sier at du kan sykle på fortau, gangvei og i gågater når trafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående. Passering av gående må skje i god avstand og i tilnærmet gangfart.

- Gang- og sykkelveier er for både gående og syklende, og her bør syklister sykle på høyre side. Du må ta hensyn til at gående kan bruke begge sider av gang- og sykkelveien og tilpasse farten ved passering, sier sjefingeniør Tanja Loftsgarden i Statens vegvesen. – For øvrig gjelder grunnregelen for trafikk; at enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom, så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret, sier Loftsgarden.

el-750x500[1]

Les hele saken og link til reglene her:

https://vegnett.no/2019/07/kan-du-kjore-elsparkesykkel-pa-fortau/

Galleri

Den skal tidlig krøkes
Sykkelstativene
Pedalen
På kaien
Overgang
Sentrum1
Torgbakken ned
Sykkel med Haugesund på
Sykkelstøtte
Sykkelstativ

Velg sykkel!

statens_vergesen

rogaland_fylkeskommune

karmoy_kommune

haugesund_kommune

 

Designet og utviklet av SYSCO